Uprava

Uprava


Nataša Fazlić
Direktor

Na Pravnom fakultetu  u Podgorici diplomirala je 1985. godine. Ispit za sudiju za prekršaje položila je 1988. godine u Beogradu a 1997. godine položila je pravosudni ispit. U periodu od 1986-1988. radila je kao sudijski pripravnik. Na funkciju sudije imenovana je 1988. godine. Poslove sudije je obavljala do 1999. godine.
U periodu od 2000. godine do 2002. godine radila je na rukovodećim poslovima u firmi “NCO” i tvornici čarapa” Ključ Sarajevo”. U periodu od 2002. godine do danas radi u Sarajevoputevi d.d. Sarajevo na rukovodećim poslovima. Odlukom Vlade Federacije BIH V. broj: 1205/2011 od 27. 10. 2011.godine. O davanju prethodne saglasnosti  Nadzornom odboru  d.d. „Sarajevoputevi“ Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora d.d. „Sarajevoputevi“ Sarajevo obavlja funkciju v.d. direktora. Udata je i majka dva sina.