ODLUKE 2023

1. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDACA:SATELITSKI NADZOR VOZILA I PODRŠKA VOĐENJU EVIDENCIJE TROŠKOVA VOZNOG PARKA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/09/ODLUKA-O-IZBORU-NAJPOVOLJNIJEG-PONUDACA-Satelitski-nadzor-vozila-i-podrska-vodenju-evidencije-troskova-voznog-parka.pdf

2. ODLUKA O PONIŠTENJU: USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA I REGISTRACIJE VOZILA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/10/Odluka-o-ponistenju-Usluge-TEHNICKOG-PREGLEDA-VOZILA-I-REGISTRACIJE-VOZILA.pdf

3. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA :NABAVKA VERZIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/10/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-VERTIKALNE-SAOBRACAJNE-SIGNALIZACIJE-PONOVLJENI-POSTUPAK.pdf

4. ODLUKA O PONIŠTENJU: VULKANIZERSKE USLUGE ZA TERETNA , POLUTERETNA I PUTNIČKA MOTORNA VOZILA I GRAĐEVINSKE MAŠINE

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/10/Odluka-o-ponistenju-postupka-javne-nabavke-VULKANIZERSKE-USLUGE-ZA-TERETNA-POLUTERETNA-I-PUTNICKA-MOTORNA-VOZILA-I-GRADEVINSKE-MASINA.pdf

5. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA I UGRADNJA CRIJEVA ZA MOTORNA VOZILA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/10/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-I-UGRADNJA-CRIJEVA-ZA-MOTORNA-VOZILA.pdf

6. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA KANCELARIJSKE OPREME I POTREPŠTINA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/11/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-KANCELARIJSKE-OPREME-I-POTREPSTINE.pdf

7. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA KREČNJAČKIH KAMENIH AGREGATA ZA PROIZVODNJU ASFALTA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/11/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-KRECNJACKIH-KAMENIH-AGREGATA-ZA-PROIZVODNJU-ASFALTA.pdf

8. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA VULKANIZERSKE USLUGE ZA TERETNA I POLUTERETNA I PUTNIČKA MOTORNA VOZILA I GRAĐEVINSKE MAŠINE

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/11/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-VULKANIZERSKE-USLUGE-ZA-TERETNA-POLUTERETNA-I-PUTNICKA-MOTORNA-VOZILA-I-GRADEVINSKE-MASINE.pdf

9. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: USLUGA IZRADE UPOTREBNIH DOZVOLA I BAŽDARENJE POSIPAČA; LOT-1 USLUGA IZRADE UPOTREBNIH DOZVOLA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/11/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-USLUGE-IZRADE-UPOTREBNIH-DOZVOLA-I-USLUGE-BAZDARENJE-POSIPACA-LOT-1-NABAVKA-USLUGE-IZRADE-UPOTREBNIH-DOZVOLA.pdf

10. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: USLUGA IZRADE UPOTREBNIH DOZVOLA I BAŽDARENJE POSIPAČA; LOT-2 USLUGA BAŽDARENJE POSIPAČA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/11/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-USLUGE-IZRADE-UPOTREBNIH-DOZVOLA-I-USLUGE-BAZDARENJE-POSIPACA-LOT-2-NABAVKA-USLUGE-BAZDARENJE-POSIPACA.pdf

11. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA I REGISTRACIJE VOZILA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/11/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-USLUGE-TEHNICKOG-PREGLEDA-VOZILA-I-REGISTRACIJE-VOZILA.pdf

12. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA (NABAVKA BITUMENA 50/70 I POLIMERNOG BITUMENA 45/80-65 ZA PROIZVODNJU ASFALTA-PONOVLJENI POSTUPAK

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/11/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-NAFTE-I-NAFTNIH-DERVATA-NABAVKA-BITUMENA-5070-I-POLIMERNOG-BITUMENA-PMB-4580-65-ZA-PROIZVODNJU-ASFALTA-PONOVLJENI-POSTUPAK.pdf

13. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA: NABAVKA KORIŠTENE OPREME ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE PUTEVA LOT-2 NOŽEVI ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/11/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-drugorangiranog-ponudaca-NABAVKE-KORISTENE-OPREME-ZA-ZIMSKO-ODRZAVANJE-PUTEVA-LOT-2-NOZEVI-ZA-CISCENJE-SNIJEGA.pdf

14. ODLUKA O PONIŠTENJU: ZBRINJAVANJE OTPADNIH MATERIJA I USLUGE VOME

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/11/Odluka-o-ponistenju-postupka-ZBRINJAVANJE-OTPADNIH-MATERIJA-I-USLUGE-VOME.pdf

15. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA KORIŠTENOG NAMJENSKOG TERETNOG VOZILA-KAMION PUTAR

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/12/Odluka-o-izboru-najpovoljnieg-ponudaca-NABAVKA-KORISTENOG-NAMJENSKOG-TERETNOG-VOZILA-KAMION-PUTAR.pdf

16. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE-PONOVLJENI POSTUPAK

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/12/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-VERTIKALNE-SAOBRACAJNE-SIGNALIZACIJE-PONOVLJENI-POSTUPAK.pdf

17. RJEŠENJE: O USVAJANJU ŽALBE I IZBORU PONUĐAČA U POSTUPKU NABAVKE ROBE

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/12/rjesenje-o-usvajanju-zalbe-i-izboru-ponudaca-u-postupku-nabavke-robe.pdf

18. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: ZBRINJAVANJE OTPADNIH MATERIJA I USLUGE VOME

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2023/12/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-ZBRINJAVANJE-OTPADNIH-MATERIJA-I-USLUGE-VOME.pdf