Misoča

Misoča


U organizacionoj jedinici Misoča u Ilijašu na adresi Misoča b.b. u kotlini rijeke Misoče smještena je asfaltna baza Sarajevoputevi d.d. Sarajevo.
Vrste asfalta koje proizvodimo na asfaltnoj bazi:

ASFALTI SA KREČNJAČKIM FRAKCIJAMA

 • AB-8
 • AB-11
 • AB-16
 • AB-16 sa RA
 • BNHS-16
 • BNS-22A
 • BNS-22 sa RA
 • BNS-32

ASFALTI SA SPILITNIM FRAKCIJAMA

 • AB-8 S
 • AB-11 S
 • AB-16 S
 • AB-22 S
 • SMA-11
 • SMA-16

Asfaltna baza:  Misoča b.b. Ilijaš