Direkcija

Direkcija


U direkciji Sarajevoputeva d.d. Sarajevo  koja se nalazi na adresi Mustajbega Fadilpašića br.17 smještena je Uprava društva, Tehnički sektor, Sektor opštih, pravnih i kadrovskih poslova kao i Sektor finansija i računovodstva.