NABAVKE 2021

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021 GODINU

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JN ZA 2021

 • 18.03.2021 Odluka broj: 1361/21
 • 01.06.2021 Odluka broj: 2754/21

JAVNI POZIVI ZA DOSTAVU PONUDA U 2021 GODINI

 • 1) 02.02.2021 Javni poziv za dostavu ponuda

Usluge pretplate za stručnu literaturu/magazine i dnevnu štampu (anex II dio B)

 • 2) 02.02.2021 Javni poziv za dostavu ponuda

Ugostiteljske usluge (anex II dio B)

 • 3) 02.02.2021 Javni poziv za dostavu ponuda

Usluge stručnog usavršavanja – seminari (anex II dio B)

 • 4) 15.07.2021 Javni poziv za dostavu ponuda

Satelitski nadzor vozila i podrška vođenju evidencije troškova voznog parka (anex II dio B)

POSTUPCI JN U 2021 GODINI

(OTVORENI I KONKURENTSKI POSTUPCI)

 • 1) 27.01.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 01/21

Nabavka mase za popunjavanje fuga i pukotina u asfaltu

 • 2) 27.01.2021 Otvoreni postupak JN broj 02/21

Nabavka rezervnih dijelova

 • 3) 11.02.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 03/21

Tokarske usluge

 • 4) 23.02.2021 Otvoreni postupak JN broj 04/21

Nabavka mini bagera

 • 5) 23.02.2021 Otvoreni postupak JN broj 05/21

Usluge osiguranja

 • 6) 09.03.2021 Otvoreni postupak JN broj 06/21

Nabavka cestovnih valjaka

 • 7) 06.04.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 07/21

Nabavka zaštitnog žičanog pletiva i zatezne žice

 • 8) 09.04.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 08/21

Pružanje usluga prethodnih i kontrolnih laboratorijskih ispitivanja kompozita za proizvodnju “asfaltnih mješavina, asfaltne mase i uzoraka iz kolovoza

 • 9) 23.04.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 09/21

Nabavka kationske bitumenske emulzije i polimerne kationske bitumenske emulzije

 • 10) 07.05.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 10/21

Nabavka dizel goziva (EN590) i bezolovnog benzina 95 za putnička vozila

 • 11) 18.05.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 11/21

Nabavka uvičnjaka i betonskih cijevi

 • 12) 24.05.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 12/21

Usluge održavanja STIHL uređaja (trimeri FS-450; motorne pile MS i puhači lišća BR 600)

 • 13) 04.06.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 13/21

Nabavka poklopaca šahtova i slivničkih rešetki

 • 14) 17.06.2021 Ponovljeni Konkurentski zahtjev JN broj 11/21

Nabavka uvičnjaka i betonskih cijevi

 • 15) 18.06.2021 Otvoreni postupak JN broj 14/21

Nabavka korištenog kamiona

 • 16) 25.06.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 15/21

Nabavka kamenot brašna – filera

 • 17) 25.06.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 16/21

Nabavka betona

 • 18) 29.06.2021 Otvoreni postupak JN broj 17/21

Nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije

 • 19) 02.07.2021 Otvoreni postupak JN broj 22/21

Nabavka nafte i naftnih derivata

 • 20) 07.07.2021 Otvoreni postupak JN broj 20/21

Nabavka eruptivnih kamenih agregata za proizvodnju asfalta

 • 21) 09.07.2021 Otvoreni postupak JN broj 19/21

Nabavka soli za održavanje puteva

 • 22) 13.07.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 23/21

Nabavka abrazivnog materijala za posipanje cesta 2-6 mm

 • 23) 19.07.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 21/21

Nabavka kancelarijske opreme i potrepština

 • 24) 22.07.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 18/21

Nabavka akumulatora za teretna i putnička vozila

 • 25) 26.07.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 24/21

Nabavka guma

 • 26) 29.07.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 25/21

Nabavka rezervnih dijelova za Wirtgen 2000

 • 27) 17.08.2021 Ponovljeni Konkurentski zahtjev JN broj 23/21

Nabavka abrazivnog materijala za posipanje cesta 2-6 mm

 • 28) 24.08.2021 Ponovljeni Otvoreni postupak JN broj 5/21

Usluge osiguranja

 • 29) 25.08.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 26/21

Nabavka korištene opreme za zimsko održavanje puteva

 • 30) 30.08.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 27/21

Nabavka točkova za finišer Vogele 1603

 • 31) 01.09.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 28/21

Nabavka drva za ogrjev

 • 32) 06.09.2021 Otvoreni postupak JN broj 29/21

Nabavka robe putem finansijskog Leasinga, 1 novo putničko motorno vozilo

 • 33) 27.09.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 30/21

Nabavka promjenjivog saobraćajnog znaka

 • 34) 27.09.2021 Otvoreni postupak – ponovljeni JN broj 17/21

Nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije

 • 35) 01.10.2021 Otvoreni postupak JN broj 31/21

Nabavka hardoks ploče

 • 36) 05.10.2021 Otvoreni postupak JN broj 34/21

Nabavka krečnjačkog kamenog materijala za nasipanje puteva

 • 37) 06.10.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 33/21

Nabavka crijeva za motorna vozila

 • 38) 11.10.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 32/21

Nabavka hladnog asfalta

 • 39) 29.10.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 35/21

Nabavka bitumenske trake

 • 40) 01.11.2021 Ponovljeni Otvoreni postupak JN broj 20/21

Nabavka eruptivnih kamenih agregata za proizvodnju asfalta

 • 41) 11.11.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 36/21

Nabavka HTZ opreme

 • 42) 12.11.2021 Ponovljeni Konkurentski zahtjev JN broj 32/21

Nabavka hladnog asfalta

 • 43) 15.11.2021 Otvoreni postupak JN broj 37/21

Nabavka korištenog kamiona

 • 44) 18.11.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 38/21

Nabavka korištenog namjenskog teretnog vozila – kamion putar