Skupština

Skupština


Sarajevoputevi d.d. Sarajevo je društvo sa mješovitim dioničkim kapitalom u kojem Vlada Federacije BIH ima većinski udio 77,32% dionica.
Izbor i imenovanje članova Skupštine kao i odlučivanje u radu Skupštine vrši Vlada FBiH putem punomoćnika kojeg imenuje za svaku sjednicu Skupštine čija su prava i dužnosti određena Uredbom o vršenju ovlaštenja privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH( Službene novine FBiH 44/16)
Imenovani punomoćnik je obavezan zastupati interese, odluke i upute Vlade FBiH.
Iznos dioničkog kapitala, u visini od 22,68% dionica pripada privatnim licima od kojih je najveći dioničar sa najvećim učešćem kapitala  u iznosu od 17,02% dionica , JATA GROUP d.o.o. Srebrenik.