Misija i Vizija

Misija i Vizija


MISIJA: Izvrsnošču gradimo i održavamo putnu infrastrukturu na nivou FBIH po konceptu društveno odgovornog i ekološki prihvatljivog poslovanja.

VIZIJA: Biti jedna od vodećih  građevinskih kompanija u FBIH u poslovima održavanja i rekonstrukcije cesta i autocesta.