ODLUKE 2024

1. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA KREČNJAČKIH KAMENIH AGREGATA ZA PROIZVODNJU ASFALTA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-KRECNJACKIH-KAMENIH-AGREGATA-ZA-PROIZVODNJU-ASFALTA.pdf

2. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA TOPCELA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/12-Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-TOPCELA.pdf

3. ODLULKA O IZBORU ANEX II: USLUGE ODRŽAVANJA  TEHNIČKE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD POŽARA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/10-Odluka-o-izboru-aneks-II.pdf

4. ODLUKE: NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA, PIĆA I SRODNIH PROIZVODA, KAO I SRESTVA ZA HIGIJENU ZA POTREBE KUHINJE DRUŠTVA

LOT 1: http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/17-Odluka-o-ponistenju-lot1.pdf

LOT 2: http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/17-Odluka-o-ponistenju-lot2.pdf

LOT 3:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/18-Odluka-o-izboru-lot3.pdf

LOT 4:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/17-Odluka-o-ponistenju-lot-4.pdf

LOT 5: http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/18-Odluka-oizboru-lot5.pdf

5. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA KALCIJA ZA ODRŽAVANJE PUTEVA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-nabavka-kalcija-za-odrzavanje-puteva.pdf

6. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I SITNOG ALATA ZA GRAĐENJE

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izboru-Nabavka-gradevinskog-materijala-i-sitnog-alata-za-gradenje.pdf

7. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA BITUMENSKE TRAKE

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izboru-Nabavka-bitumenske-trake.pdf

8. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: USLUGE SERVISA I ODRŽAVANJA TERETNIH I POLUTERETNIH VOZILA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izboru-Usluge-servisa-i-odrzavanja-teretnih-i-poluteretnih-vozila.pdf

9. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: USLUGE SERVISA GRAĐEVINSKIH I RADNIH MAŠINA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izboru-Usluge-servisa-gradevinskih-i-radnih-masina.pdf

10. ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA: USLUGE OSIGURANJA – LOT 5: USLUGE OSIGURANJA GRADILIŠTA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-ponistenju-postupka-nabavke-USLEGE-OSIGURANJA-PODJELJENO-NA-LOTOVE-LOT-5-USLUGE-OSIGURANJA-GRADILISTA.pdf

11. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA BETONA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-BETONA.pdf

12. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA KORIŠTENOG KAMIONA CISTERNA ZA GORIVO

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-KORISTENOG-KAMIONA-CISTERNA-ZA-GORIVO.pdf

13. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA KATIONSKE BITUMENSKE EMULZIJE I POLIMERNE KATIONSKE BITUMENSKE EMULZIJE

14. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA ERUPTIVNIH KAMENIH AGREGATA ZA PROIZVODNJU ASFALTA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-ERUPTIVNIH-KAMENIH-AGREGATA-ZA-PROIZVODNJU-ASFALTA.pdf

15. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA HTZ OPREME

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljbijeg-ponudaca-NABAVKA-HTZ-OPREME.pdf

16. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA IVIČNJAKA I BETONSKIH CIJEVI

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-IVICNJAKA-I-BETONSKIH-CIJEVI.pdf

17. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA MATERIJALA ZA OZNAČAVANJE CESTA(BOJA, STAKLENE KUGLICE I RAZREĐIVAČ)

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-MATERIJALA-ZA-OZNACAVANJE-CESTA-BOJA-STAKLENE-KUGLICE-I-RAZREDIVAC.pdf

18. ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA: NABAVKA VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE (PONOVLJENI POSTUPAK)

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-ponistenju-postupka-javne-nabavke-NABAVKA-VERTIKALNE-SAOBRACAJNE-SIGNALIZACIJE-PONOVLJENI-POSTUPAK.pdf

19. ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA, PIĆA I SRODNIH PROIZVODA, KAO I SRESTVA ZA HIGIJENU ZA POTREBE KUHINJE DRUŠTVA

LOT 1:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-LOT-1-NABAVKA-PREHRAMBENIH-ARTIKALA.pdf

LOT 2:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-LOT-2-GAZIRANI-NEGAZIRANI-SOKOVI-I-SLICNI-NAPITCI.pdf

LOT 4:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-LOT-4-CAJEVI.pdf

20. ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: USLUGE OSIGURANJA

LOT 1:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-LOT-1-OSIGURANJE-ODGOVORNOSTI-IZ-REDOVNE-DJELATNOSTI.pdf

LOT 2:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-LOT-2-OSIGURANJE-VOZILA.pdf

LOT 3:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-LOT-3-USLUGE-OSIGURANJA-ZAPOSLENIH.pdf

LOT 4:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-LOT-4-USLUGE-OSIGURANJA-IMOVINE.pdf

LOT 5:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/03/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-lot-5-USLUGE-OSIGURANJA-GRADILISTA.pdf

21. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA HTZ OPREME

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-drugorangiranog-ponudaca-NABAVKA-HTZ-OPREME.pdf

22. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA ODBOJNE OGRADE

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-ODBOJNE-OGRADE.pdf

23. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I OPREME

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-SAOBRACAJNE-SIGNALIZACIJE-I-OPREME.pdf

24. ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA: NABAVKA KAMENOG BRAŠNA – FILERA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-ponistenju-postupka-nabavke-NABAVKA-KAMENOG-BRASNA-FILERA.pdf

25. ODLUKA: NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA

LOT 1: http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/03/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-lot-1-NABAVKA-REZERVNIH-DIJELOVA-ZA-KAMIONE.pdf

LOT 2: http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/03/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-lot-2-NABAVKA-REZERVNIH-DIJELOVA-ZA-OPHODARSKA-I-PUTNICKA-VOZILA.pdf

LOT 3: http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/03/Odluka-o-ponistenju-postupka-lot-3-NABAVKA-REZERVNIH-DIJELOVA-ZA-GRADEVINSKE-MASINE.pdf

26. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: TOKARSKE USLUGE

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/03/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-TOKARSKE-USLUGE.pdf

27.ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  USLUGE REPARACIJE HIDRAULIKE I SERVISA IZDUVNIH SISTEMA ZA TERETNA MOTORNA VOZILA I RADNE MAŠINE

LOT 1: http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/03/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-LOT-1-USLUGE-REPARACIJE-CILINDARA-HIDRAULIKE-ZA-TERETNA-MOTORNA-VOZILA-I-RADNE-MASINE.pdf

LOT 2: http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/03/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-LOT-2-USLUGE-SERVISA-IZDUVNIH-SISTEMA-ZA-TERETNA-MOTORNA-VOZILA-I-RADNE-MASINE.pdf

28. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA MASE ZA POPUNJAVANJE FUGA I PUKOTINA U ASFALTU

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/03/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-MASE-ZA-POPUNJAVANJE-FUGA-I-PUKOTINA-U-ASFALTU.pdf

29. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: ZAMJENA OŠTEĆENE FOLIJE NA SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/03/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-ZAMJENA-OSTECENE-FOLIJE-NA-SAOBRACAJNOJ-SIGNALIZACIJI.pdf

30. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA ULJA I MAZIVA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/03/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-ULJA-I-MAZIVA.pdf

31. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA KAMENOG BRAŠNA – FILERA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/03/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-KAMENOG-BRASNA-FILERA.pdf

32. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: USLUGE IZNAJMLJIVANJE MEHANIZACIJE

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/03/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-USLUGE-UZNAJMLJIVANJA-MEHANIZACIJE.pdf

33. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA KORIŠTENOG SPECIJALNOG VOZILA UNIMOG SA KOSILICOM

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/03/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-KORISTENOG-SPECIJALNOG-VOZILA-UNIMOG-SA-KOSILICOM.pdf

34. ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA: NABAVKA HTZ OPREME

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/04/Odluka-o-ponistenjupostupka-javne-nabavke-NABAVKA-HTZ-OPREME.pdf

35. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: OBJAVA U SLUŽBENOM GLASNIKU

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/04/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-OBJAVA-U-SLUZBENOM-GLASNIKU-BiH.pdf

36. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/04/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-ELEKTRICNE-ENERGIJE.pdf

37. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: USLUGE PUTARINE

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/04/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudca-USLUGE-PUTARINE.pdf

38. ODLUKA O IZUZEĆU OD PRIMJENE ZAKONA O JN: USLUGE OVJERAVANJA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/04/Odluka-o-izuzecu-od-primjene-Zakona-o-javnim-nabavkama-USLUGE-OVJERAVANJA.pdf

39. ODLUKA O IZUZEĆU OD PRIMJENE ZAKONA O JN: NAJAM ILI ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/04/Odluka-o-izuzecu-od-primjene-Zakona-o-javnim-nabavkama-NAJAM-ILI-ZAKUP-POSLOVNOG-PROSTORA.pdf

40. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA AD BLUE TEČNOSTI

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/04/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-ADBLUE-TECNOSTI.pdf

41. ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA: VULKANIZERSKE USLUGE ZA TERETNA I POLUTERETNA I PUTNIČKA MOTORNA VOZILA I GRAĐEVINSKE MAŠINE

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/05/Odluka-o-ponistenju-postupka-nabavke-VULKANIZERSKE-USLUGE-ZA-TERETNA-POLUTERETNA-I-PUTNICKA-MOTORNA-VOZILA-I-GRADEVINSKE-MASINE.pdf

42. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA PRIRODNOG GASA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/05/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-PRIRODNOG-GASA.pdf

43. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: PRUŽANJE USLUGA PRETHODNIH KONTROLNIH LABORATORIJSKIH  ISPITIVANJA ZA PROIZVODNJU ASFALTNIH MJEŠAVINA I UZORAKA IZ KOLOVOZA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/05/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-PRUZANJE-USLUGA-PRETHODNIH-I-KONTROLNIH-LABORATORIJSKIH-ISPITIVANJA-KOMPOZITA-ZA-PROIZVODNJU-ASFALTNIH-MJESAVINA-ASFALTNE-MASE-I-UZORAKA-IZ-KOLOVOZA.pdf

44. ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA: NABAVKA VALJAKA DO 2T

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/05/odluka-o-ponistenju-postupka-nabavke-Nabavka-valjaka-do-2t.pdf

45. ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA: NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE – PONOVLJENI POSTUPAK

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/05/Odluka-o-ponistenju-ponovljenog-postupka-jn-Nabavka-rezervnih-dijelova-za-gradevinske-masine.pdf

46. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA sitne mehanizacije za redovno održavanje (trimeri, puhači, motorna pila, četki za trimere).

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/05/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-za-postupak-javne-nabavki-Nabavka-sitne-mehanizacije-za-redovno-odrzavanje-trimeri-puhaci-motorna-pila-cetki-za-trimere.-.pdf

47. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA UTOVARIVAČA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/06/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-UTOVARIVACA.pdf

48. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA VALJAKA DO 2T

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/06/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-VALJKA-DO-2-T.pdf

49. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA KAMION KIPER TROSTRANI 6×4

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/06/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-KAMIONA-KIPER-TROSTRANI-6X4.pdf