ODLUKE 2024

1. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA KREČNJAČKIH KAMENIH AGREGATA ZA PROIZVODNJU ASFALTA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-KRECNJACKIH-KAMENIH-AGREGATA-ZA-PROIZVODNJU-ASFALTA.pdf

2. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA TOPCELA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/12-Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-TOPCELA.pdf

3. ODLULKA O IZBORU ANEX II: USLUGE ODRŽAVANJA  TEHNIČKE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD POŽARA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/10-Odluka-o-izboru-aneks-II.pdf

4. ODLUKE: NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA, PIĆA I SRODNIH PROIZVODA, KAO I SRESTVA ZA HIGIJENU ZA POTREBE KUHINJE DRUŠTVA

LOT 1: http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/17-Odluka-o-ponistenju-lot1.pdf

LOT 2: http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/17-Odluka-o-ponistenju-lot2.pdf

LOT 3:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/18-Odluka-o-izboru-lot3.pdf

LOT 4:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/17-Odluka-o-ponistenju-lot-4.pdf

LOT 5: http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/18-Odluka-oizboru-lot5.pdf

5. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA KALCIJA ZA ODRŽAVANJE PUTEVA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-nabavka-kalcija-za-odrzavanje-puteva.pdf

6. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I SITNOG ALATA ZA GRAĐENJE

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izboru-Nabavka-gradevinskog-materijala-i-sitnog-alata-za-gradenje.pdf

7. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA BITUMENSKE TRAKE

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izboru-Nabavka-bitumenske-trake.pdf

8. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: USLUGE SERVISA I ODRŽAVANJA TERETNIH I POLUTERETNIH VOZILA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izboru-Usluge-servisa-i-odrzavanja-teretnih-i-poluteretnih-vozila.pdf

9. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: USLUGE SERVISA GRAĐEVINSKIH I RADNIH MAŠINA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izboru-Usluge-servisa-gradevinskih-i-radnih-masina.pdf

10. ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA: USLUGE OSIGURANJA – LOT 5: USLUGE OSIGURANJA GRADILIŠTA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-ponistenju-postupka-nabavke-USLEGE-OSIGURANJA-PODJELJENO-NA-LOTOVE-LOT-5-USLUGE-OSIGURANJA-GRADILISTA.pdf

11. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA BETONA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-BETONA.pdf

12. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA KORIŠTENOG KAMIONA CISTERNA ZA GORIVO

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-KORISTENOG-KAMIONA-CISTERNA-ZA-GORIVO.pdf

13. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA KATIONSKE BITUMENSKE EMULZIJE I POLIMERNE KATIONSKE BITUMENSKE EMULZIJE

14. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA ERUPTIVNIH KAMENIH AGREGATA ZA PROIZVODNJU ASFALTA

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-ERUPTIVNIH-KAMENIH-AGREGATA-ZA-PROIZVODNJU-ASFALTA.pdf

15. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA HTZ OPREME

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljbijeg-ponudaca-NABAVKA-HTZ-OPREME.pdf

16. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA IVIČNJAKA I BETONSKIH CIJEVI

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-IVICNJAKA-I-BETONSKIH-CIJEVI.pdf

17. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA MATERIJALA ZA OZNAČAVANJE CESTA(BOJA, STAKLENE KUGLICE I RAZREĐIVAČ)

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-MATERIJALA-ZA-OZNACAVANJE-CESTA-BOJA-STAKLENE-KUGLICE-I-RAZREDIVAC.pdf

18. ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA: NABAVKA VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE (PONOVLJENI POSTUPAK)

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-ponistenju-postupka-javne-nabavke-NABAVKA-VERTIKALNE-SAOBRACAJNE-SIGNALIZACIJE-PONOVLJENI-POSTUPAK.pdf

19. ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA, PIĆA I SRODNIH PROIZVODA, KAO I SRESTVA ZA HIGIJENU ZA POTREBE KUHINJE DRUŠTVA

LOT 1:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-LOT-1-NABAVKA-PREHRAMBENIH-ARTIKALA.pdf

LOT 2:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-LOT-2-GAZIRANI-NEGAZIRANI-SOKOVI-I-SLICNI-NAPITCI.pdf

LOT 4:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-LOT-4-CAJEVI.pdf

20. ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: USLUGE OSIGURANJA

LOT 1:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-LOT-1-OSIGURANJE-ODGOVORNOSTI-IZ-REDOVNE-DJELATNOSTI.pdf

LOT 2:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-LOT-2-OSIGURANJE-VOZILA.pdf

LOT 3:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-LOT-3-USLUGE-OSIGURANJA-ZAPOSLENIH.pdf

LOT 4:http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-LOT-4-USLUGE-OSIGURANJA-IMOVINE.pdf

21. ODLUKa O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA HTZ OPREME

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-drugorangiranog-ponudaca-NABAVKA-HTZ-OPREME.pdf

22. ODLUKa O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA ODBOJNE OGRADE

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-ODBOJNE-OGRADE.pdf

23. ODLUKa O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA: NABAVKA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I OPREME

http://saputevi.ba/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-NABAVKA-SAOBRACAJNE-SIGNALIZACIJE-I-OPREME.pdf