KONTAKT

Kontakt


 

DIREKCIJA:

Ul.Mustajbega Fadilpašića 17,  71000 Sarajevo

Tel: 033/667-499;  033/225-972

Fax: 033/667-500,  e-mail: info@saputevi.ba


Nataša Fazlić, Direktor

Tel:  033/225-972,  e-mail:natasa.fazlic@saputevi.ba


Senad Polimac, Rukovodilac tehničkog  Sektora

Tel:  033/225-972, e-mail: senad.polimac@gmail.com


Emina Dlakić-Gadžun, Rukovodilac Sektora opštih, pravnih i kadrovskih poslova

Tel:  033/225-972, e-mail: emina.dlakic@saputevi.ba


Elvir Kreštalica, Interni revizor

Tel:  033/225-972,  e-mail: info@saputevi.ba


SLUŽBA MEHANIZACIJE:

Ul.Kamenolom br.2,   71215 Blažuj

Melis Kazić, Rukovodilac službe mehanizacije

Tel: 033/692-530,   Fax: 033/692-530


SLUŽBA PROIZVODNJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA:

Ul.Misoča bb,   71380 Ilijaš

Fikret Opačin, Rukovodilac službe proizvodnje građ. mat.

Tel: 033/428-795,   Fax: 033/428-795


SLUŽBA ORDŽAVANJA:

Ul.Kamenolom br.2,   71215 Blažuj

Amel Kulović, Rukovodilac službe održavanja javnih cesta

Tel: 033/764-290