KONKURSI 2022

KONKURSI

11.11.2022 KONKURS U PRIJEM U RADN ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

_____________________________________________________________________________________________________

11.10.2022 KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – poništen

______________________________________________________________________________

14.10.2022 KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

________________________________________________________________________________

30.09.2022 KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

______________________________________________________________________________

08.08.2022 KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME-

______________________________________________________________________________

12.07.2022 KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

______________________________________________________________________________

23.05.2022 KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

______________________________________________________________________________

14.03.2022 KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEMEEdit