Odbor za reviziju

Odbor za reviziju


 

Dupovac Vahid
predsjednik Odbora ze reviziju
Rođen je 1960. godine u Hadžićima. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu.
Od 2016.godine obnaša funkciju specijaliste za razvoj sistema upravljanja u BH Telecomu.
Za šefa Službe za upravljanje organizacijom u BH Telecomu imenovan je 2012. godine. Prije pomenutog imenovanja obavljao je dužnost specijaliste za kvalitet u kabinetu  izvršnog direktora. Od 1998-2004.godine radio je u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH na poslovima pomoćnika direktora za odnose s kantonima.
Specijalistička zvanja:
-Ovlašteni sudski vještak finansijske struke
-Menadžer za kvalitet (ISO 9001)

 

Adnan Rovčanin
Član Odbora za reviziju
Rođen je  1965. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu.
Posao redovnog profesora  na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu obavlja od 1996. godine. do danas. Funkciju Financial &Program Manager obavljao je u UNHCR-u od 1996.-1997. godine. Dobio je mnoga priznanja i nagrade za svoj rad, jedna od njih je i priznanje po osnovu angažmana u međunarodnim organizacijama(Norwegian People`s Aid, Dallas, USA, Business assistance program-SOROS)

Specijalistička zvanja
-Doktor ekonomskih nauka, redovni profesor, oblast Finansijski menadžment
-Account supervisor (Certifikat Intertect, Dallas, USA)
-Credit manager( SCS, Eaglton`s office certifikat)

 

Bakir Ćelosmanović
Član odbora za reviziju
Rođen  1963. godine u Gradačcu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Na poziciju pomoćnika direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH dolazi 2001, i ostaje na toj poziciji sve do 2004. godine.
Od 2004. godine je u stalnom radnom odnosu u BH Telecomu d.d. gdje je obavljao poslove  Šefa službe za pravne poslove, bio član Uprave  Društva –Izvršnog direktora Izvršne direkcije za pravne poslove, HRM. Od 2015. godine u pomenutoj kompaniji obnaša funkciju  Savjetnika Generalnog direktora za pravne poslove.