Nadzorni odbor

Nadzorni odbor


 

Elvis Hrvat
Predsjednik nadzornog odbora
Rođen 1982. godine u Sarajevu. Diplomirao je na fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Od 2004-2009. godine radio je u Fondaciji  lokalne demokratije na mjestu Socijalnog radnika.

 

Boris Lekić
Član nadzornog odbora
Rođen 1964. godine. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Od januara 2011. godine pa sve do danas je na poziciji direktora  P.J. Zenica u kompaniji za niskogradnju i održavanje puteva Jata Group d.o.o. Srebrenik.

 

Igor Josipović
Član  nadzornog odbora
Rođen 1974. godine. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Od 2013 godine pa do danas radi u Nova Bank a.d. Banja Luka, filijala Tuzla na poziciji direktora Filijale. Radio je i kao voditelj poslovnice Hypo Alpe-Adria- Bank d.d. Mostar od 2011-2013. godine.