NABAVKE 2020

 • 13.04. 2020 OTVORENI POSTUPAK JN broj 01/20

1.TDNabavka materijala za označavanje cesta

 • 15.04.2020 OTVORENI POSTUPAK JN broj 02/20

2.TD Nabavka eruptivnih kamenih agregata za proizv.asfalta

 • 20.04.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 03/20

3.TD Pružanje usluga prethodnih i kontrolnih laboratorijskih ispitivanja

 • 24.04.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 05/20

5.TD Nabavka transportnog betona

 • 27.04.2020 OTVORENI POSTUPAK JN (MEĐUNARODNA OBJAVA) Broj 04/20

4.TD Nabavka krečnjačkih materijala

 • 28.04.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 08/20

8.TD Nabavka kamenog brašna-filera

 • 27.04.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 06/20

6.TD-Nabavka-ivičnjaka-i-betonskih-cijevi

 • 05.05.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 11/20

11.TD-Nabavka-kationske-bitumenske-emulzije-i-polimerne-kbe

 • 05.05.2020 OTVORENI POSTUPAK JN (MEĐUNARODNA OBJAVA) Broj 07/20
 • 7.-TD-Nabavka-nafte-i-naftnih-derivata
 • 06.05.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 12/20

12.TD-Usluge-servisa-i-pregleda-diletacionih-naprava-na-AC-A1-dionica-Tarčin-Zenica-jug

 • 07.05.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 13/20

13.-TD-izvođenje-betonsko-armiračkih-radova na AC A1

 • 12.05.2020 PONOVLJENI OTVORENI POSTUPAK (MEĐUNARODNA OBJAVA broj 07/20
 • 14.05.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 10/20
 • 14.05.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 08/20
 • 15.05.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 09/20
 • 28.05.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 06/20
 • 28.05.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 15/20
 • 03.06.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 14/20
 • 12.06.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 16/20
 • 12.06.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 09/20
 • 16.06.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 13/20
 • 16.06.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 05/20
 • 30.06.2020 OTVORENI POSTUPAK JN broj 18/20
 • 07.07.2020 PONOVLJENI OTVORENI POSTUPAK JN broj 02/20
 • 10.07.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 17/20
 • 24.07.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 20/20
 • 28.07.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 08/20
 • 28.07.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 05/20
 • 28.09.2020 OTVORENI POSTUPAK JN broj 19/20
 • 06.10.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 22/20
 • 09.10.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 23/20
 • 14.10.2020 OTVORENI POSTUPAK JN broj 21/20
 • 09.11.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 22/20
 • 13.11.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 25/20
 • 19.11.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 26/20
 • 27.11.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 24/20