NABAVKE 2020

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020 GODINU

POSTUPCI JN U 202GODINI

(OTVORENI I KONKURENTSKI POSTUPCI)

 • 1) 13.04. 2020 OTVORENI POSTUPAK JN broj 01/20

1.Nabavka materijala za označavanje cesta

 • 2) 15.04.2020 OTVORENI POSTUPAK JN broj 02/20

2.TD Nabavka eruptivnih kamenih agregata za proizv.asfalta

 • 3) 20.04.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 03/20

3.TD Pružanje usluga prethodnih i kontrolnih laboratorijskih ispitivanja

 • 4) 24.04.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 05/20

5.TD Nabavka transportnog betona

 • 5) 27.04.2020 OTVORENI POSTUPAK JN (MEĐUNARODNA OBJAVA) Broj 04/20

4.TD Nabavka krečnjačkih materijala

 • 6) 28.04.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 08/20

8.TD Nabavka kamenog brašna-filera

 • 7) 27.04.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 06/20

6.TD Nabavka ivičnjaka i betonskih cijevi

 • 8) 05.05.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 11/20

11.TD-Nabavka-kationske-bitumenske-emulzije-i-polimerne-kbe

 • 9) 05.05.2020 OTVORENI POSTUPAK JN (MEĐUNARODNA OBJAVA) Broj 07/20

7. TD-Nabavka-nafte i naftnih-derivata

 • 10) 06.05.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 12/20

12.TD-Usluge-servisa-i-pregleda-diletacionih-naprava-na-AC-A1-dionica-Tarčin-Zenica-jug

 • 11) 07.05.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 13/20

13.-TD-izvođenje-betonsko-armiračkih-radova na AC A1

 • 12) 08.05.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 12/20

PONOVLJENI POSTUPAK 12/20 Usluge servisa i pregleda diletacionih naprava na AC-A1-dionica Tarčin-Zenica-jug

 • 13) 11.05.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 05/20

PONOVLJENI POSTUPAK 5/20 Nabavka betona

 • 14) 12.05.2020 PONOVLJENI OTVORENI POSTUPAK (MEĐUNARODNA OBJAVA broj 07/20

PONOVLJENI POSTUPAK 7/20 Nabavka nafte i naftnih derivata

 • 15) 14.05.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 10/20

TD 10 Nabavka ulja i maziva

 • 16) 14.05.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 08/20

PONOVLJENI POSTUPAK 8/20 Nabavka kamenog brašna-filera

 • 17) 15.05.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 09/20

9.TD Nabavka guma

 • 18) 28.05.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 06/20

PONOVLJENI POSTUPAK 6/20 Nabavka ivičnjaka i betonskih cijevi

 • 19) 28.05.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 15/20

15. TD Nabavka dizel goriva i bezolovnog benzina za putnička vozila

 • 20) 03.06.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 14/20

14. TD Nabavka poklopaca šahtova i linijskih rešetki

 • 21) 12.06.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 16/20

16.TD Usluge održavanja STIHL uređaja trimera FS-450, motornih pila MS i puhača lišća BR 600

 • 22) 12.06.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 09/20

PONOVLJENI POSTUPAK 9/20 Nabavka guma

 • 23) 16.06.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 13/20

PONOVLJENI POSTUPAK 13/20 Izvođenje betonsko armiračkih radova na AC A1 – naplatno mjesto Jošanica

 • 24) 16.06.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 05/20

PONOVLJENI POSTUPAK 5/20 Nabavka betona

 • 25) 30.06.2020 OTVORENI POSTUPAK JN broj 18/20

18. TD Nabavka krečnjačkog kamenog materijala za nasipanje puteva

 • 26) 07.07.2020 PONOVLJENI OTVORENI POSTUPAK JN broj 02/20

PONOVLJENI POSTUPAK 2/20 Nabavka eruptivnih kamenih agregata za proizvodnju asfalta

 • 27) 10.07.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 17/20

17.TD Nabavka kancelarijske opreme i potrepština

 • 28) 24.07.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 20/20

20.TD Nabavka korištenog namjenskog teretnog vozila kamion putar

 • 29) 28.07.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 08/20

PONOVLJENI POSTUPAK 8/20 Nabavka kamenog brašna – filera

 • 30) 28.07.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 05/20

PONOVLJENI POSTUPAK 5/20 Nabavka betona

 • 31) 28.09.2020 OTVORENI POSTUPAK JN broj 19/20

19.TD Usluge osiguranja

 • 32) 06.10.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 22/20

22. TD Nabavka hardox ploče

 • 33) 09.10.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 23/20

23.TD Nabavka drva za ogrjev

 • 34) 14.10.2020 OTVORENI POSTUPAK JN broj 21/20

21. TD Nabavka rezervnih dijelova

 • 35) 09.11.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 22/20

PONOVLJENI POSTUPAK 22/20 Nabavka hardox ploče

 • 36) 13.11.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 25/20

25.TD Nabavka njihalne veze za noževe za čišćenje snijega

 • 37) 19.11.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 26/20

26. TD Nabavka dizel goriva (EN590) za vozila angažovana na autocesti A1

 • 38) 27.11.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 24/20

24. TD Nabavka koristenih posipaca soli

 • 39) 14.12.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 21/20

21.TD Nabavka rezervnih dijelova ponovljeni postupak

 • 40) 16.12.2020 PONOVLJENI KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 10/20

10.TD Nabavka ulja i maziva ponovljeni postupak

 • 41) 21.12.2020 KONKURENTSKI ZAHTJEV broj 27/20

27. TD Usluge popravke odrzavanja i bazdarenja tahografa