"SARAJEVOPUTEVI" d.d.

Naslovna

“SARAJEVOPUTEVI” Sarajevo je organizirano kao dioničko društvo u mješovitoj svojini čija je osnovna djelatnost niskogradnja, sa posebnim naglaskom na izgradnji i održavanju puteva i putne infrastrukture.

Osnovna djelatnost Društva je gradnja cesta i autocesta sa šifrom iz Standardne klasifikacije djelatnosti Zavoda za statistiku F BiH: 42.11 Identifikacioni broj pod kojim se Društvo vodi u Jedinstvenom registru poslovnih subjekata Federalnog Zavoda za statistiku i u poreznoj registraciji je 4200492780000.

Prema Uvjerenju  o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost broj: 04/5-1/IV-17-1-5684-3232/05 od 12.11.2005.godine obvezniku je dodijeljen identifikacioni broj : 200492780000.

Ukupni kapital firme je 6.041.500,00 KM sa sljedećom strukturom vlasništva na osnovu rješenja o registraciji broj 065-0-REG-08-001761

Red.broj Struktura kapitala Vrijednost u KM Vrijednost u % Broj dionica
1. Nominalna vrijednost kapitala 6.041.500,00 100% 483.320
2. Državni kapital-Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 4.671.650,00 77,326% 373.732
3. Privatni capital-Jata Gropu doo Srebrenik 1.028.150,00 17,0181% 82.252
4. Mali dioničari, po prethodno izvršenoj vlasničkoj transformaciji 341.700,00 5,6559% 27.336

Nominalna vrijednost dionice 12,5KM.

Danas kompletnu djelatnost obavlja oko 120 stalno zaposlenih radnika organiziranih u vlastitim radnim jedinicama u Sarajevu, Blažuju, Misoči, a u zimskom periodu aktivni su punktovi Ivan, Nišići, Jošanica, Visoko i Vlakovo. U zavisnosti od potreba u periodu gradževinske sezone angažuje se i sezonska radna snaga.

Postrojenja asfaltne baze Sarajevoputevi dd Sarajevoje, kapaciteta 80 tona, smještena je u kotlini rijeke Misoče oko 4km od Ilijaša. Sama okolnost da se asfaltna baza ne nalazi u blizini naselja govori da buka i prašina nemaju štetan uticaj na okolinu. Buka i prašina se pojavljuju u toku kretanja utovarno transportnih strojeva i radnog postrojenja za mješanje što svodimo na dozvoljene granice upotrebom uređaja za otprašivanje i prskanje puteva za kretanje strojeva. Sezona rada na ovom gradilištu traje od marta do decembra. U periodu januar – februar radi se remont asfaltne baze i separacije.

Kod poslova zimskog održavanja uz nabavku soli za posipanje po odgovarajućim tehničkim propisima nužno je istu skladištiti kao i kamenu sitnež i to 45 dana prije poćetka zimskog održavanja.Zatim osigurati pripravnost rukovaoca i vozača  za rad u zimskoj službi kao i posebno dežurstvo pomoćnih radnika.

Pored osnovne djelatnosti građenja i održavanja puteva “Sarajevoputevi” d.d. pružaju i različite usluge pri gradnji svih vrsta građevinskih objekata koristeći vlastitu građevinsku mehanizaciju i prijevozne kapacitete. Za relativno kratko vrijeme su na zadovoljstvo svojih kupaca/investitora uradili i predali mnoge značajne objekte čije karakteristike i veličine zaslužuju posebnu pažnju. Najznačajniji projekti realizovani posljednjih tri godina su rekonstrukcije glavnih saobraćajnica u užem gradskom jezgru od Vijećnice  do Ilidže.

U čl. 22, 23 i 24 je propisana obaveza izrade trogodišnjeg plana poslovanja za sva javna poduzeća za čiju realizaciju je zadužena Uprava Društva.